USD-PLN.pl

Codzienne aktualizowana baza kursów dolara (USD/PLN)

Kurs dolara 2022 rok

Kurs USD/PLN Uśrednione z 2022
Kupno (bid):4.1509
Sprzedaż (ask):4.2348
Kurs średni NBP:4.1974
Dane o kursach waluty dolara pochodzą z NBP

Średni kurs wyliczono na podstawie wszystkich dostępnych notowań z 2022 roku.

Ocena sytuacji na rynku dolara w roku 2022.

Ponieważ, rok 2022 w dalszym ciągu trwa nie będziemy analizować aktualnych notowań, a jedynie przyjrzymy się notowaniom z lat ubiegłych celem znalezienia punktów odniesienia dla obecnej sytauacji na rynku dolara.

Analizując okres od roku 2017 do 2022 możemy zauważyć, że uśredniona cena dolara znacząco wzrosła względem złotego w badanym okresie. Średni kurs (liczony ze wszystkich notowań) w analizowanym roku wynosi: 4.1974. Podczas gdy 5 lat temu wynosił: 3.7957. Różnica pomiędzy nimi to 10.58%

Największe wahanie kursów mogliśmy zaobserwować w roku 2017 gdzie różnica pomiędzy najwyższym a niajniższym średnim notowaniem wynosiła aż 0.7 zł. W analizowanym roku rożnica pomiędzy najwyższym, a najniższym notowaniem jest mniejsza niż w roku 2017, w którym wahanie były najniższe. Pamiętajmy jednak, że ten rok trwa w najlepsze i wszelkie dane dotyczące obecnego stanu będą zmieniać się z każdym kolejnym notowaniem.

Wybierz miesiąc by zobaczyć szczegóły

Sposób liczenia średnich

Dane o średnich kursach dla roku i miesięcy liczymy wg. własnej metody. Sumujemy wartości z wszystkich dostępnych notowań dzieląc je przez ich ilość. Możliwe, że banki lub inne instytucje liczą średnie w inny sposób. Co za tym idzie prezentowane, na stronie, dane mogą się od nich różnić.

Zobacz również: Kurs EUR/PLN