USD-PLN.pl

Codzienne aktualizowana baza kursów dolara (USD/PLN)

Kurs dolara 2015 rok

Kurs USD/PLN Uśrednione z 2015
Kupno (bid):3.7182
Sprzedaż (ask):3.7933
Kurs średni NBP:3.7577
Dane o kursach waluty dolara pochodzą z NBP

Średni kurs wyliczono na podstawie wszystkich dostępnych notowań z 2015 roku.

Ocena sytuacji na rynku dolara w roku 2015.

W pierwszym kwartale roku 2015 możemy zauważyć wzrost kursu dolara pomimo jego spadku w lutym. Kwartał drugi charakteryzował się , w przciwieństwie do kwartału pierwszego, spadającym kursem waluty względem złotego pomimo nieznacznych wahań trendu w maju. W kwartale trzecim średnia cena zaczęła rosnąć. Pomimo wahań w trzecim kwartale, średnia cena z września jest wyższa od czerwcowej. Ostatni kwartał 2015 przynosi po raz kolejny wzorst cen. Grudzień jest droższy od listopada. Na przestrzeni całego roku maksymalny kurs wynosił 4.0333 zł, natomiast minimalny 3.5550 zł za jednego dolara.

Analizując okres od roku 2010 do 2015 możemy zauważyć, że uśredniona cena dolara drastycznie wzrosła względem złotego w ciągu ostatnich 5 lat. Średni kurs (liczony ze wszystkich notowań) w analizowanym roku wynosi: 3.7577. Podczas gdy 5 lat temu wynosił: 3.0178. Różnica pomiędzy nimi to 24.52%

Największe wahanie kursów mogliśmy zaobserwować w roku 2011 gdzie różnica pomiędzy najwyższym a niajniższym średnim notowaniem wynosiła aż 0.78 zł. W analizowanym roku rożnica pomiędzy najwyższym, a najniższym notowaniem jest mniejsza niż w roku 2011, w którym wahanie były najniższe.

Wybierz miesiąc by zobaczyć szczegóły

Sposób liczenia średnich

Dane o średnich kursach dla roku i miesięcy liczymy wg. własnej metody. Sumujemy wartości z wszystkich dostępnych notowań dzieląc je przez ich ilość. Możliwe, że banki lub inne instytucje liczą średnie w inny sposób. Co za tym idzie prezentowane, na stronie, dane mogą się od nich różnić.

Zobacz również: Kurs EUR/PLN