USD-PLN.pl

Codzienne aktualizowana baza kursów dolara (USD/PLN)

Kurs dolara 2013 rok

Kurs USD/PLN Uśrednione z 2013
Kupno (bid):3.1392
Sprzedaż (ask):3.2026
Kurs średni NBP:3.1712
Dane o kursach waluty dolara pochodzą z NBP

Średni kurs wyliczono na podstawie wszystkich dostępnych notowań z 2013 roku.

Ocena sytuacji na rynku dolara w roku 2013.

W pierwszym kwartale roku 2013 możemy zauważyć ciągły wzrost kursu dolara. Kwartał drugi charakteryzował się dalszym, właściwie nieprzerwanym, wzrostem ceny. W kwartale trzecim cena zaczęła spadać. Sierpień i wresień utrzymują spadek. Ostatni kwartał 2013 przynosi zmianę i ceny waluty zaczynają spadać. Spadek widoczny jest również pomiędzy listopadem a grudniem. Na przestrzeni całego roku maksymalny kurs wynosił 3.3724 zł, natomiast minimalny 3.0271 zł za jednego dolara.

Analizując okres od roku 2008 do 2013 możemy zauważyć, że uśredniona cena dolara drastycznie wzrosła względem złotego w ciągu ostatnich 5 lat. Średni kurs (liczony ze wszystkich notowań) w analizowanym roku wynosi: 3.1712. Podczas gdy 5 lat temu wynosił: 2.3575. Różnica pomiędzy nimi to 34.52%

Największe wahanie kursów mogliśmy zaobserwować w roku 2009 gdzie różnica pomiędzy najwyższym a niajniższym średnim notowaniem wynosiła aż 1.16 zł. Analizowany rok wydaje się być zatem bardzo stabilny gdyż rożnica między najwyższym, a najniższym notowaniem jest ponad trzykrotnie mniejsza niż w roku 2009 Warto również zauważyć, że badany rok 2013 jest najbardziej stabilnym wśród ostatnich 5 lat. Zanotowana różnica pomiędzy najniższym a najwyższym notowaniem wynosi zaledwie 0.35 zł.

Wybierz miesiąc by zobaczyć szczegóły

Sposób liczenia średnich

Dane o średnich kursach dla roku i miesięcy liczymy wg. własnej metody. Sumujemy wartości z wszystkich dostępnych notowań dzieląc je przez ich ilość. Możliwe, że banki lub inne instytucje liczą średnie w inny sposób. Co za tym idzie prezentowane, na stronie, dane mogą się od nich różnić.

Zobacz również: Kurs EUR/PLN