USD-PLN.pl

Codzienne aktualizowana baza kursów dolara (USD/PLN)

Kurs dolara 2012 rok

Kurs USD/PLN Uśrednione z 2012
Kupno (bid):3.2363
Sprzedaż (ask):3.3017
Kurs średni NBP:3.2691
Dane o kursach waluty dolara pochodzą z NBP

Średni kurs wyliczono na podstawie wszystkich dostępnych notowań z 2012 roku.

Ocena sytuacji na rynku dolara w roku 2012.

W pierwszym kwartale roku 2012 możemy zauważyć ciągły spadek kursu dolara. Kwartał drugi charakteryzował się , w przciwieństwie do kwartału pierwszego, właściwie nieprzerwanym, wzrostem ceny. W kwartale trzecim cena zaczęła spadać. Sierpień i wresień utrzymują spadek. Ostatni kwartał 2012 przynosi zmianę i ceny waluty zaczynają spadać. Spadek widoczny jest również pomiędzy listopadem a grudniem. Na przestrzeni całego roku maksymalny kurs wynosił 3.5777 zł, natomiast minimalny 3.0730 zł za jednego dolara.

Analizując okres od roku 2007 do 2012 możemy zauważyć, że uśredniona cena dolara znacząco wzrosła względem złotego w badanym okresie. Średni kurs (liczony ze wszystkich notowań) w analizowanym roku wynosi: 3.2691. Podczas gdy 5 lat temu wynosił: 2.7926. Różnica pomiędzy nimi to 17.06%

Największe wahanie kursów mogliśmy zaobserwować w roku 2009 gdzie różnica pomiędzy najwyższym a niajniższym średnim notowaniem wynosiła aż 1.16 zł. Analizowany rok wydaje się być zatem dość stabilny ponieważ rożnica między najwyższym, a najniższym notowaniem jest ponad dwukrotnie mniejsza niż w roku 2009 Warto również zauważyć, że badany rok 2012 jest najbardziej stabilnym wśród ostatnich 5 lat. Zanotowana różnica pomiędzy najniższym a najwyższym notowaniem wynosi zaledwie 0.5 zł.

Wybierz miesiąc by zobaczyć szczegóły

Sposób liczenia średnich

Dane o średnich kursach dla roku i miesięcy liczymy wg. własnej metody. Sumujemy wartości z wszystkich dostępnych notowań dzieląc je przez ich ilość. Możliwe, że banki lub inne instytucje liczą średnie w inny sposób. Co za tym idzie prezentowane, na stronie, dane mogą się od nich różnić.

Zobacz również: Kurs EUR/PLN