USD-PLN.pl

Codzienne aktualizowana baza kursów dolara (USD/PLN)

Kurs dolara 2010 rok

Kurs USD/PLN Uśrednione z 2010
Kupno (bid):2.9873
Sprzedaż (ask):3.0477
Kurs średni NBP:3.0178
Dane o kursach waluty dolara pochodzą z NBP

Średni kurs wyliczono na podstawie wszystkich dostępnych notowań z 2010 roku.

Ocena sytuacji na rynku dolara w roku 2010.

W pierwszym kwartale roku 2010 możemy zauważyć ciągły wzrost kursu dolara. Kwartał drugi charakteryzował się dalszym, właściwie nieprzerwanym, wzrostem ceny. W kwartale trzecim cena zaczęła spadać. Sierpień i wresień utrzymują spadek. Ostatni kwartał 2010 przynosi zmianę i ceny zaczynają rosnąć. Grudzień jest droższy od listopada. Na przestrzeni całego roku maksymalny kurs wynosił 3.4916 zł, natomiast minimalny 2.7449 zł za jednego dolara.

Analizując okres od roku 2005 do 2010 możemy zauważyć, że uśredniona cena dolara znacząco spadła względem złotego w badanym okresie. Średni kurs (liczony ze wszystkich notowań) w analizowanym roku wynosi: 3.0178. Podczas gdy 5 lat temu wynosił: 3.234. Różnica pomiędzy nimi to -6.68%

Największe wahanie kursów mogliśmy zaobserwować w roku 2009 gdzie różnica pomiędzy najwyższym a niajniższym średnim notowaniem wynosiła aż 1.16 zł. W analizowanym roku rożnica pomiędzy najwyższym, a najniższym notowaniem jest mniejsza niż w roku 2009, w którym wahanie były najniższe.

Wybierz miesiąc by zobaczyć szczegóły

Sposób liczenia średnich

Dane o średnich kursach dla roku i miesięcy liczymy wg. własnej metody. Sumujemy wartości z wszystkich dostępnych notowań dzieląc je przez ich ilość. Możliwe, że banki lub inne instytucje liczą średnie w inny sposób. Co za tym idzie prezentowane, na stronie, dane mogą się od nich różnić.

Zobacz również: Kurs EUR/PLN