USD-PLN.pl

Codzienne aktualizowana baza kursów dolara (USD/PLN)

Kurs dolara 2018 rok

Kurs USD/PLN Uśrednione z 2018
Kupno (bid):3.5735
Sprzedaż (ask):3.6457
Kurs średni NBP:3.6117
Dane o kursach waluty dolara pochodzą z NBP

Średni kurs wyliczono na podstawie wszystkich dostępnych notowań z 2018 roku.

Ocena sytuacji na rynku dolara w roku 2018.

W pierwszym kwartale roku 2018 możemy zauważyć ciągły spadek kursu dolara. Kwartał drugi charakteryzował się , w przciwieństwie do kwartału pierwszego, właściwie nieprzerwanym, wzrostem ceny. W kwartale trzecim trend wzrostu został utrzymany. Pomimo wahań w trzecim kwartale, średnia cena z września jest wyższa od czerwcowej. Ostatni kwartał 2018 przynosi po raz kolejny wzorst cen. Pomimo chwilowego spadku cen w listopadzie, średnia grudniowa jest wyższa niż z września. Na przestrzeni całego roku maksymalny kurs wynosił 3.8268 zł, natomiast minimalny 3.3173 zł za jednego dolara.

Analizując okres od roku 2013 do 2018 możemy zauważyć, że uśredniona cena dolara znacząco wzrosła względem złotego w badanym okresie. Średni kurs (liczony ze wszystkich notowań) w analizowanym roku wynosi: 3.6117. Podczas gdy 5 lat temu wynosił: 3.1712. Różnica pomiędzy nimi to 13.89%

Największe wahanie kursów mogliśmy zaobserwować w roku 2017 gdzie różnica pomiędzy najwyższym a niajniższym średnim notowaniem wynosiła aż 0.7 zł. W analizowanym roku rożnica pomiędzy najwyższym, a najniższym notowaniem jest mniejsza niż w roku 2017, w którym wahanie były najniższe.

Wybierz miesiąc by zobaczyć szczegóły

Sposób liczenia średnich

Dane o średnich kursach dla roku i miesięcy liczymy wg. własnej metody. Sumujemy wartości z wszystkich dostępnych notowań dzieląc je przez ich ilość. Możliwe, że banki lub inne instytucje liczą średnie w inny sposób. Co za tym idzie prezentowane, na stronie, dane mogą się od nich różnić.

Zobacz również: Kurs EUR/PLN