USD-PLN.pl

Codzienne aktualizowana baza kursów dolara (USD/PLN)

Kurs dolara 2017 rok

Kurs USD/PLN Uśrednione z 2017
Kupno (bid):3.759
Sprzedaż (ask):3.8349
Kurs średni NBP:3.7957
Dane o kursach waluty dolara pochodzą z NBP

Średni kurs wyliczono na podstawie wszystkich dostępnych notowań z 2017 roku.

Ocena sytuacji na rynku dolara w roku 2017.

W pierwszym kwartale roku 2017 możemy zauważyć ciągły spadek kursu dolara. Kwartał drugi charakteryzował się dalszym,praktycznie jednostajnym spadkiem średniej ceny waluty obcej. W kwartale trzecim trend spadków był kontynouwany. Sierpień i wresień utrzymują spadek. Ostatni kwartał 2017 przynosi kontynuację spadku cen dolara. Spadek widoczny jest również pomiędzy listopadem a grudniem. Na przestrzeni całego roku maksymalny kurs wynosił 4.2271 zł, natomiast minimalny 3.5239 zł za jednego dolara.

Analizując okres od roku 2012 do 2017 możemy zauważyć, że uśredniona cena dolara znacząco wzrosła względem złotego w badanym okresie. Średni kurs (liczony ze wszystkich notowań) w analizowanym roku wynosi: 3.7957. Podczas gdy 5 lat temu wynosił: 3.2691. Różnica pomiędzy nimi to 16.11%

Największe wahanie kursów mogliśmy zaobserwować w roku 2012 gdzie różnica pomiędzy najwyższym a niajniższym średnim notowaniem wynosiła aż 0.5 zł. W roku 2017 możemy zaobserwować zwiększoną dynamikę zmian kursów dolara względem poprzednich 5 lat. Różnica pomiędzy najniższym a najwyższym notowaniem wynosi 0.7 zł.

Wybierz miesiąc by zobaczyć szczegóły

Sposób liczenia średnich

Dane o średnich kursach dla roku i miesięcy liczymy wg. własnej metody. Sumujemy wartości z wszystkich dostępnych notowań dzieląc je przez ich ilość. Możliwe, że banki lub inne instytucje liczą średnie w inny sposób. Co za tym idzie prezentowane, na stronie, dane mogą się od nich różnić.

Zobacz również: Kurs EUR/PLN