USD-PLN.pl

Codzienne aktualizowana baza kursów dolara (USD/PLN)

Kurs dolara 2014 rok

Kurs USD/PLN Uśrednione z 2014
Kupno (bid):3.0982
Sprzedaż (ask):3.1608
Kurs średni NBP:3.1307
Dane o kursach waluty dolara pochodzą z NBP

Średni kurs wyliczono na podstawie wszystkich dostępnych notowań z 2014 roku.

Ocena sytuacji na rynku dolara w roku 2014.

W pierwszym kwartale roku 2014 możemy zauważyć ciągły spadek kursu dolara. Kwartał drugi charakteryzował się , w przciwieństwie do kwartału pierwszego, właściwie nieprzerwanym, wzrostem ceny. W kwartale trzecim trend wzrostu został utrzymany. Ostatnie dwa miesiące kwartału drugiego kontunują wzrost cen. Ostatni kwartał 2014 przynosi po raz kolejny wzorst cen. Pomimo chwilowego spadku cen w listopadzie, średnia grudniowa jest wyższa niż z września. Na przestrzeni całego roku maksymalny kurs wynosił 3.4084 zł, natomiast minimalny 3.0042 zł za jednego dolara.

Analizując okres od roku 2009 do 2014 możemy zauważyć, że uśredniona cena dolara nizenacznie spadła względem złotego na przestrzeni ostatnich lat. Średni kurs (liczony ze wszystkich notowań) w analizowanym roku wynosi: 3.1307. Podczas gdy 5 lat temu wynosił: 3.1432. Różnica pomiędzy nimi to -0.4%

Największe wahanie kursów mogliśmy zaobserwować w roku 2009 gdzie różnica pomiędzy najwyższym a niajniższym średnim notowaniem wynosiła aż 1.16 zł. Analizowany rok wydaje się być zatem dość stabilny ponieważ rożnica między najwyższym, a najniższym notowaniem jest ponad dwukrotnie mniejsza niż w roku 2009

Wybierz miesiąc by zobaczyć szczegóły

Sposób liczenia średnich

Dane o średnich kursach dla roku i miesięcy liczymy wg. własnej metody. Sumujemy wartości z wszystkich dostępnych notowań dzieląc je przez ich ilość. Możliwe, że banki lub inne instytucje liczą średnie w inny sposób. Co za tym idzie prezentowane, na stronie, dane mogą się od nich różnić.

Zobacz również: Kurs EUR/PLN