USD-PLN.pl

Codzienne aktualizowana baza kursów dolara (USD/PLN)

Kurs dolara 2016 rok

Kurs USD/PLN Uśrednione z 2016
Kupno (bid):3.8816
Sprzedaż (ask):3.96
Kurs średni NBP:3.9211
Dane o kursach waluty dolara pochodzą z NBP

Średni kurs wyliczono na podstawie wszystkich dostępnych notowań z 2016 roku.

Ocena sytuacji na rynku dolara w roku 2016.

W pierwszym kwartale roku 2016 możemy zauważyć ciągły spadek kursu dolara. Kwartał drugi charakteryzował się , w przciwieństwie do kwartału pierwszego, właściwie nieprzerwanym, wzrostem ceny. W kwartale trzecim cena zaczęła spadać. Pojawiają się wahania pomiędzy miesiącami, jednak ceny osiągniete na koniec Q3 są niższe niż w kwartale ubiegłym. Ostatni kwartał 2016 przynosi zmianę i ceny zaczynają rosnąć. Grudzień jest droższy od listopada. Na przestrzeni całego roku maksymalny kurs wynosił 4.1987 zł, natomiast minimalny 3.7193 zł za jednego dolara.

Analizując okres od roku 2011 do 2016 możemy zauważyć, że uśredniona cena dolara drastycznie wzrosła względem złotego w ciągu ostatnich 5 lat. Średni kurs (liczony ze wszystkich notowań) w analizowanym roku wynosi: 3.9211. Podczas gdy 5 lat temu wynosił: 2.926. Różnica pomiędzy nimi to 34.01%

Największe wahanie kursów mogliśmy zaobserwować w roku 2011 gdzie różnica pomiędzy najwyższym a niajniższym średnim notowaniem wynosiła aż 0.78 zł. W analizowanym roku rożnica pomiędzy najwyższym, a najniższym notowaniem jest mniejsza niż w roku 2011, w którym wahanie były najniższe.

Wybierz miesiąc by zobaczyć szczegóły

Sposób liczenia średnich

Dane o średnich kursach dla roku i miesięcy liczymy wg. własnej metody. Sumujemy wartości z wszystkich dostępnych notowań dzieląc je przez ich ilość. Możliwe, że banki lub inne instytucje liczą średnie w inny sposób. Co za tym idzie prezentowane, na stronie, dane mogą się od nich różnić.

Zobacz również: Kurs EUR/PLN