USD-PLN.pl

Codzienne aktualizowana baza kursów dolara (USD/PLN)

Kurs dolara 2019 rok

Kurs USD/PLN Uśrednione z 2019
Kupno (bid):3.8009
Sprzedaż (ask):3.8777
Kurs średni NBP:3.8399
Dane o kursach waluty dolara pochodzą z NBP

Średni kurs wyliczono na podstawie wszystkich dostępnych notowań z 2019 roku.

Ocena sytuacji na rynku dolara w roku 2019.

W pierwszym kwartale roku 2019 możemy zauważyć ciągły wzrost kursu dolara. Kwartał drugi charakteryzował się , w przciwieństwie do kwartału pierwszego, praktycznie jednostajnym spadkiem średniej ceny waluty obcej. W kwartale trzecim średnia cena zaczęła rosnąć. Ostatnie dwa miesiące kwartału drugiego kontunują wzrost cen. Ostatni kwartał 2019 przynosi kontynuację spadku cen dolara. Spadek widoczny jest również pomiędzy listopadem a grudniem. Na przestrzeni całego roku maksymalny kurs wynosił 4.0154 zł, natomiast minimalny 3.7243 zł za jednego dolara.

Analizując okres od roku 2014 do 2019 możemy zauważyć, że uśredniona cena dolara drastycznie wzrosła względem złotego w ciągu ostatnich 5 lat. Średni kurs (liczony ze wszystkich notowań) w analizowanym roku wynosi: 3.8399. Podczas gdy 5 lat temu wynosił: 3.1307. Różnica pomiędzy nimi to 22.65%

Największe wahanie kursów mogliśmy zaobserwować w roku 2017 gdzie różnica pomiędzy najwyższym a niajniższym średnim notowaniem wynosiła aż 0.7 zł. Analizowany rok wydaje się być zatem dość stabilny ponieważ rożnica między najwyższym, a najniższym notowaniem jest ponad dwukrotnie mniejsza niż w roku 2017 Warto również zauważyć, że badany rok 2019 jest najbardziej stabilnym wśród ostatnich 5 lat. Zanotowana różnica pomiędzy najniższym a najwyższym notowaniem wynosi zaledwie 0.29 zł.

Wybierz miesiąc by zobaczyć szczegóły

Sposób liczenia średnich

Dane o średnich kursach dla roku i miesięcy liczymy wg. własnej metody. Sumujemy wartości z wszystkich dostępnych notowań dzieląc je przez ich ilość. Możliwe, że banki lub inne instytucje liczą średnie w inny sposób. Co za tym idzie prezentowane, na stronie, dane mogą się od nich różnić.

Zobacz również: Kurs EUR/PLN