USD-PLN.pl

Codzienne aktualizowana baza kursów dolara (USD/PLN)

Kurs dolara 2021 rok

Kurs USD/PLN Uśrednione z 2021
Kupno (bid):3.8232
Sprzedaż (ask):3.9005
Kurs średni NBP:3.8647
Dane o kursach waluty dolara pochodzą z NBP

Średni kurs wyliczono na podstawie wszystkich dostępnych notowań z 2021 roku.

Ocena sytuacji na rynku dolara w roku 2021.

W pierwszym kwartale roku 2021 możemy zauważyć wzrost kursu dolara pomimo jego spadku w lutym. Kwartał drugi charakteryzował się , w przciwieństwie do kwartału pierwszego, spadającym kursem waluty względem złotego pomimo nieznacznych wahań trendu w maju. W kwartale trzecim średnia cena zaczęła rosnąć. Pomimo wahań w trzecim kwartale, średnia cena z września jest wyższa od czerwcowej. Ostatni kwartał 2021 przynosi po raz kolejny wzorst cen. Grudzień jest droższy od listopada. Na przestrzeni całego roku maksymalny kurs wynosił 4.1893 zł, natomiast minimalny 3.6545 zł za jednego dolara.

Analizując okres od roku 2016 do 2021 możemy zauważyć, że uśredniona cena dolara nizenacznie spadła względem złotego na przestrzeni ostatnich lat. Średni kurs (liczony ze wszystkich notowań) w analizowanym roku wynosi: 3.8647. Podczas gdy 5 lat temu wynosił: 3.9211. Różnica pomiędzy nimi to -1.44%

Największe wahanie kursów mogliśmy zaobserwować w roku 2017 gdzie różnica pomiędzy najwyższym a niajniższym średnim notowaniem wynosiła aż 0.7 zł. W analizowanym roku rożnica pomiędzy najwyższym, a najniższym notowaniem jest mniejsza niż w roku 2017, w którym wahanie były najniższe.

Wybierz miesiąc by zobaczyć szczegóły

Sposób liczenia średnich

Dane o średnich kursach dla roku i miesięcy liczymy wg. własnej metody. Sumujemy wartości z wszystkich dostępnych notowań dzieląc je przez ich ilość. Możliwe, że banki lub inne instytucje liczą średnie w inny sposób. Co za tym idzie prezentowane, na stronie, dane mogą się od nich różnić.

Zobacz również: Kurs EUR/PLN