USD-PLN.pl

Codzienne aktualizowana baza kursów dolara (USD/PLN)

Kurs dolara 2020 rok

Kurs USD/PLN Uśrednione z 2020
Kupno (bid):3.8592
Sprzedaż (ask):3.9371
Kurs średni NBP:3.8987
Dane o kursach waluty dolara pochodzą z NBP

Średni kurs wyliczono na podstawie wszystkich dostępnych notowań z 2020 roku.

Ocena sytuacji na rynku dolara w roku 2020.

W pierwszym kwartale roku 2020 możemy zauważyć ciągły wzrost kursu dolara. Kwartał drugi charakteryzował się , w przciwieństwie do kwartału pierwszego, praktycznie jednostajnym spadkiem średniej ceny waluty obcej. W kwartale trzecim trend spadków był kontynouwany. Pojawiają się wahania pomiędzy miesiącami, jednak ceny osiągniete na koniec Q3 są niższe niż w kwartale ubiegłym. Ostatni kwartał 2020 przynosi kontynuację spadku cen dolara. Spadek widoczny jest również pomiędzy listopadem a grudniem. Na przestrzeni całego roku maksymalny kurs wynosił 4.2654 zł, natomiast minimalny 3.6254 zł za jednego dolara.

Analizując okres od roku 2015 do 2020 możemy zauważyć, że uśredniona cena dolara jest bardzo zbliżona do wartości sprzed 5 lat, pomimo nieznacznego wzrostu. Średni kurs (liczony ze wszystkich notowań) w analizowanym roku wynosi: 3.8987. Podczas gdy 5 lat temu wynosił: 3.7577. Różnica pomiędzy nimi to 3.75%

Największe wahanie kursów mogliśmy zaobserwować w roku 2017 gdzie różnica pomiędzy najwyższym a niajniższym średnim notowaniem wynosiła aż 0.7 zł. W analizowanym roku rożnica pomiędzy najwyższym, a najniższym notowaniem jest mniejsza niż w roku 2017, w którym wahanie były najniższe.

Wybierz miesiąc by zobaczyć szczegóły

Sposób liczenia średnich

Dane o średnich kursach dla roku i miesięcy liczymy wg. własnej metody. Sumujemy wartości z wszystkich dostępnych notowań dzieląc je przez ich ilość. Możliwe, że banki lub inne instytucje liczą średnie w inny sposób. Co za tym idzie prezentowane, na stronie, dane mogą się od nich różnić.

Zobacz również: Kurs EUR/PLN