USD-PLN.pl

Codzienne aktualizowana baza kursów dolara (USD/PLN)

Kurs dolara 2020 rok

Kurs USD/PLN Uśrednione z 2020
Kupno (bid):3.9667
Sprzedaż (ask):4.0468
Kurs średni NBP:4.0075
Dane o kursach waluty dolara pochodzą z NBP

Średni kurs wyliczono na podstawie wszystkich dostępnych notowań z 2020 roku.

Ocena sytuacji na rynku dolara w roku 2020.

Ponieważ, rok 2020 w dalszym ciągu trwa nie będziemy analizować aktualnych notowań, a jedynie przyjrzymy się notowaniom z lat ubiegłych celem znalezienia punktów odniesienia dla obecnej sytauacji na rynku dolara.

Analizując okres od roku 2015 do 2020 możemy zauważyć, że uśredniona cena dolara nizenacznie wzrosła względem złotego na przestrzeni ostatnich lat. Średni kurs (liczony ze wszystkich notowań) w analizowanym roku wynosi: 4.0075. Podczas gdy 5 lat temu wynosił: 3.7577. Różnica pomiędzy nimi to 6.65%

Największe wahanie kursów mogliśmy zaobserwować w roku 2017 gdzie różnica pomiędzy najwyższym a niajniższym średnim notowaniem wynosiła aż 0.7 zł. W analizowanym roku rożnica pomiędzy najwyższym, a najniższym notowaniem jest mniejsza niż w roku 2017, w którym wahanie były najniższe. Pamiętajmy jednak, że ten rok trwa w najlepsze i wszelkie dane dotyczące obecnego stanu będą zmieniać się z każdym kolejnym notowaniem.

Wybierz miesiąc by zobaczyć szczegóły

Sposób liczenia średnich

Dane o średnich kursach dla roku i miesięcy liczymy wg. własnej metody. Sumujemy wartości z wszystkich dostępnych notowań dzieląc je przez ich ilość. Możliwe, że banki lub inne instytucje liczą średnie w inny sposób. Co za tym idzie prezentowane, na stronie, dane mogą się od nich różnić.

Zobacz również: Kurs EUR/PLN