USD-PLN.pl

Codzienne aktualizowana baza kursów dolara (USD/PLN)

Kurs dolara 2011 rok

Kurs USD/PLN Uśrednione z 2011
Kupno (bid):2.8943
Sprzedaż (ask):2.9528
Kurs średni NBP:2.926
Dane o kursach waluty dolara pochodzą z NBP

Średni kurs wyliczono na podstawie wszystkich dostępnych notowań z 2011 roku.

Ocena sytuacji na rynku dolara w roku 2011.

W pierwszym kwartale roku 2011 możemy zauważyć ciągły spadek kursu dolara. Kwartał drugi charakteryzował się dalszym,spadającym kursem waluty względem złotego pomimo nieznacznych wahań trendu w maju. W kwartale trzecim średnia cena zaczęła rosnąć. Ostatnie dwa miesiące kwartału drugiego kontunują wzrost cen. Ostatni kwartał 2011 przynosi po raz kolejny wzorst cen. Grudzień jest droższy od listopada. Na przestrzeni całego roku maksymalny kurs wynosił 3.4248 zł, natomiast minimalny 2.6458 zł za jednego dolara.

Analizując okres od roku 2006 do 2011 możemy zauważyć, że uśredniona cena dolara znacząco spadła względem złotego w badanym okresie. Średni kurs (liczony ze wszystkich notowań) w analizowanym roku wynosi: 2.926. Podczas gdy 5 lat temu wynosił: 3.1215. Różnica pomiędzy nimi to -6.26%

Największe wahanie kursów mogliśmy zaobserwować w roku 2009 gdzie różnica pomiędzy najwyższym a niajniższym średnim notowaniem wynosiła aż 1.16 zł. W analizowanym roku rożnica pomiędzy najwyższym, a najniższym notowaniem jest mniejsza niż w roku 2009, w którym wahanie były najniższe.

Wybierz miesiąc by zobaczyć szczegóły

Sposób liczenia średnich

Dane o średnich kursach dla roku i miesięcy liczymy wg. własnej metody. Sumujemy wartości z wszystkich dostępnych notowań dzieląc je przez ich ilość. Możliwe, że banki lub inne instytucje liczą średnie w inny sposób. Co za tym idzie prezentowane, na stronie, dane mogą się od nich różnić.

Zobacz również: Kurs EUR/PLN